Różnice między funduszem inwestycyjnym otwartym a zamkniętym

Zarówno Otwarty Fundusz Inwestycyjny, jak i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty są odmianami zbiorowego inwestowania pieniędzy.


O ile jednak potencjalny inwestor może zazwyczaj kupować jednostki uczestnictwa w funduszu otwartym bez większych ograniczeń, to członkostwo w funduszu zamkniętym często łączy się z nieodzownością akceptacji pewnych ograniczeń.
Jeżeli idzie o fundusze inwestycyjne otwarte do ich utworzenia konieczna jest zgoda (zobacz aktualna klauzula cv 2019) Komisji Nadzoru Finansowego. Pozwolenie takie mogą dostać tylko działające w formie akcyjnej spółki towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jest to wyłączny podmiot uprawniony do tworzenia inwestycyjnych funduszy, zarządzania nimi oraz reprezentowania ich w stosunkach z osobami trzecimi.


fundusze inwestycyjne otwarte
Przygotowane przez: Iain Scott
Na podstawie: http://www.flickr.com


Inwestycyjny certyfikat certyfikat zgodności ce jest papierem wartościowym, który stanowi tytuł członkostwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym. Certyfikaty dzielą się na tak zwane publiczne certyfikaty na okaziciela, sprzedawane w drodze publicznej oferty, a także niepubliczne certyfikaty, częstokroć kierowane do niedużego grona inwestorów. Zwykle do adresatów oferty wystosowane jest pisemne zaproszenie do zapisania się na certyfikaty funduszu. Liczba wyemitowanych udziałów jest sztywna, może ulec zmianie dopiero w czasie następnej emisji. Każdy uczestnik powinien nabyć co najmniej minimalną liczbę certyfikatów, wyznaczoną przez emitenta.
Certyfikaty muszą być systematycznie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, wyceniane przez emitenta. Papiery wartościowe można nabyć podczas emisji na rynku pierwotnym, a także na giełdzie, jeśli są one przedmiotem obrotu giełdowego.
20/03/25, 07:37
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.